Мониторинг над изборното медиумско претставување на ТВ Компани 21-М

Скопје, 24.10.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при мониторинг над изборното медиумско претставување на програмскиот сервис на ТВ Компани 21-М, констатираше прекршување на правилата за емитување платено политичко рекламирање.

Надзорот покажа дека на 20, 21, 22 и 23 октомври 2017 година, ТВ Компани 21-М емитуваше платено политичко рекламирање, во кое нарачателот на рекламирањето не беше јасно означен.

Извештајот е достапен на следниот линк:

ТВ Компани 21, член 76 став 2 од Изборниот законик Accessibility

Accessibility