Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor i TV Kompani 21-M

Shkup, 24.10.2017. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të shërbimit programor të TV Kompani 21-M, konstatoi shkelje të rregullave për emetim të reklamimit të paguar politik.

Mbikëqyrja konstatoi se më datë 20, 21, 22 dhe 23 tetor 2017, TV Kompani 21-M emetonte reklamim të paguar politik, në të cilin porositësi i reklamimit nuk ishte i shënuar qartë.

Raporti mund të merret në këtë link:

ТВ Компани 21, член 76 став 2 од Изборниот законик Accessibility

Accessibility