2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – Тотал ТВ (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 22.10.2018

Редовен програмски надзор – Тотал ТВ (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 22.06.2018

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од ЗААВМУ) – 12.02.2018

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор – Тотал ТВ (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 18.01.2018

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 12.02.2018

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 23.01.2018Accessibility

Accessibility