1

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Редовен административен надзор Јени Балкан (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018