2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Редовен административен надзор Заман (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 31.10.2018

Контролен административен надзор Заман (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 31.08.2018

Редовен административен надзор Заман (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018

  • Решение за мерка опомена Заман  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 04.07.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Заман (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Заман  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility