2018 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Обврска за кинематографски дела; Заштита на малолетна публика; Промоција на производството и пристап до европски дела

Редовен програмски надзор врз работата на Македонски Телеком АД Скопје – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 21.11.2018

Редовен програмски надзор врз работата на Македонски Телеком АД Скопје – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 20.04.2018Accessibility

Accessibility