2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Импресум

Контролен административен надзор Нова Македонија (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 07.12.2018

Редовен административен надзор Нова Македонија (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Нова Македонија  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Нова Македонија (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Нова Македонија  – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility