2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор ЕФ-ЕМ 90,3 Спортско радио ДООЕЛ Скопје (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.12.2018

– Редовен административен надзор – ЕФ-ЕМ 90.03  Спортско радио ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ЕФ-ЕМ 90,3 Спортско радио ДООЕЛ Скопје – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор – ЕФ-ЕМ 90,3 Спортско радио ДООЕЛ Скопје – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 26.10.2018Accessibility

Accessibility