2018 година

image_pdfimage_print

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор Универзитетско радио Студент ФМ 92.2 – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 11.06.2018

2015 годинаAccessibility

Accessibility