2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – Универзитетско Радио УГД ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Универзитетско Радио УГД ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена на Универзитетско Радио УГД ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility