2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – Скај Радио Плус  – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт, податоци за сопственичка структура

– Контролен административен  надзор – Скај Радио Плус  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Контролен административен надзор –  Скај Радио Плус – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 30.05.2018

– Редовен административен надзор –  Скај Радио Плус  – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

  • Решение за мерка опомена Скај Радио Плус  – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 16.05.2018
  • Решение за мерка опомена Скај Радио Плус – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


Accessibility

Accessibility