2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор врз – Радио Кочани ФМ ДОО Кочани  – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility