2018 година

– Барање информација од јавен карактер од Евротинк – Центар за европски стратегии – 27.12.2018 

–  Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 15.01.2019


Барање информација од јавен карактер од Адвокат Љупчо Докузов – 10.10.2018

Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 08.11.2018


– Барање за информација од јавен карактер од Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје (биографии на членови на управните или надзорните одбори) – 28.09.2018

– Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 02.10.2018


– Барање за информација од јавен карактер од Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје (биографија за директорот на Агенцијата– 28.09.2018

– Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 02.10.2018


– Барање за информација од јавен карактер од Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје (биографија за заменик директорот на Агенцијата) – 28.09.2018

– Заклучок за прекинување на постапка по Барање за пристап до информации од јавен карактер – 02.10.2018


– Барање информации од јавен карактер – 29.08.2018

– Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер – 18.09.2018


– Барање информации од јавен карактер – 08.08.2018

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер – 22.08.2018


– Барање информации од јавен карактер од ЗАМП – 21.06.2018

Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 12.07.2018


– Барање информации од јавен карактер – 23.05.2018

– Повлекување на барање за пристап до информации од јавен карактер – 08.06.2018


– Барање информации од јавен карактер од Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија – ЛГБТИ Центарот за подршка – 30.04.2018

Делумен одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – 15.05.2018

Заклучок за прекинување на постапката за Барање за пристап до информации од јавен карактер до Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија – ЛГБТИ Центарот за поддршка – 15.05.2018


– Барање информации од јавен карактер од Балканска истражувачка репортерска мрежа – 19.03.2018

Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер од страна на Агенцијата – (БИРН)- 26.03.2018


– Барање информации од јавен карактер од Радио Канал 77 Штип – 02.03.2018

– Известување од страна на Агенцијата – 02.03.2018


– Барање информации од јавен карактер – 15.03.2018

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер  од страна на Агенцијата – 15.03.2018

– Е-маил одговор за пристап до информации од јавен карактер  од страна на Агенцијата – 16.03.2018


– Барање информации од јавен карактер  – 13.02.2018

– Одговор на Барање за пристап до информации од јавен карактер – 02.03.2018


Барање информации од јавен карактер од ЗАМП – 09.01.2018

– Заклучок за прекинување постапка по Барањето за пристап до информации од јавен карактер – 11.01.2018


 Accessibility

Accessibility