2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Канал Вис ДООЕЛ Струмица  – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Редовен админстративен надзор – ТВ Канал Вис ДООЕЛ Струмица – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена ТВ Канал Вис ДООЕЛ Струмица – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility