2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.09.2018

Јавност во работата на издавачите на медиуми

– Контолен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 3 од ЗМ) – 18.09.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево (член 15 став 3 од ЗМ) – 23.07.2018

Информации достапни до корисниците

– Контролен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.06.2018

Спроведување на програмски концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

– Редовен административен надзор врз – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречени мерки:

Обезбедување јавноста на работењето на радиодифузерите

– Решение за преземање мерка опоменна – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево  – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 30.07.2018

Спроведување на програмски концепт

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 16.05.2018

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 15.05.2018Accessibility

Accessibility