1

2018 година

Извештаи од спроведени надзори

 Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 22.10.2018

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 03.04.2018