2018 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Спроведување на програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје– (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

– Решение за преземање мерка – опомена – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2018Accessibility

Accessibility