2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен админстративен надзор – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор –  Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – Радио Фортуна ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 26.04.2018Accessibility

Accessibility