2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор Тотал ТВ (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 22.10.2018

– Редовен програмски надзор  Тотал ТВ (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 22.06.2018

– Контролен програмски надзор Тотал ТВ (член 141 од ЗААВМУ) – 12.02.2018

  • Решение за мерка опомена Тотал ТВ (член 141 од ЗААВМУ) – 12.02.2018

– Вонреден програмски надзор Тотал ТВ (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од ЗААВМУ) – 18.01.2018

– Решение за мерка опомена Тотал ТВ (член 141 од ЗААВМУ) – 23.01.2018

 Accessibility

Accessibility