2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Канал Вис  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен админстративен надзор – ТВ Канал Вис  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Канал Вис – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


Accessibility

Accessibility