2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

Контролен административен надзор – Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

Редовен административен надзор – Радио Б – 97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена –  Радио Б-97 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility