2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа 

– Редовен програмски надзор – ТВ Кочани ЛД ДООЕЛ Кочани – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор – ТВ Кочани ЛД ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Кочани ЛД ДООЕЛ Кочани – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Изворно создадена програма, употреба на јазик, времетраење на дневно емитувана програма

– Редовен програмски надзор – ТВ Кочани-ЛД ДООЕЛ Кочани (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден програмски надзор – ТВ Кочани-ЛД ДООЕЛ Кочани – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување)Accessibility

Accessibility