2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/ Изречена мерка опомена

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување

– Вонреден административен надзор врз Г-ТВ Телевизија ДООЕЛ Гостивар – (член 22 од Правилникот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.06.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Г-ТВ Телевизија ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Г-ТВ-Телевизија ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility