2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.09.2018

Јавност во работата на издавачите на медиуми, информации достапни до корисниците

– Контолен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 3 од ЗМ) – 18.09.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево (член 15 став 3 од ЗМ) – 23.07.2018

– Контролен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.06.2018

Спроведување на програмски концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

– Редовен административен надзор врз – ТВ Гурра ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility