2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Спроведувaње на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор ТВ Морис – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор ТВ Морис – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

  • Решение за мерка опомена  ТВ Морис – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 14.05.2018


Accessibility

Accessibility