2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор МAПЕДИТО-РАДИО МЕФФ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена на МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ– (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility