1

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.11.2018

– Редовен контролен надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.06.2018

– Редовен програмски надзор – (член 64 и член 141 од ЗААВМУ) – 21.05.2018