2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/Мерка опомена

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;  Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

Вонреден програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 од ЗААВМУ) – 4.10.2018

Контролен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 18.10.2018

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.08.2018

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 08.03.2018

 Accessibility

Accessibility