2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор  Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.05.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор  Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility