2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Спроведувaње на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Плус ДОО Куманово – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Плус ДОО Куманово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ ПЛУС (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување)Accessibility

Accessibility