2018 година 

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Вонреден административен надзор Бахче  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 14.11.2018

Вонреден административен надзор Бахче (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.09.2018

Контролен административен надзор Бахче  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.02.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Бахче  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility