2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Штипски глас (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Штипски глас  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Контролен административен надзор Штипски глас – (член 14 став 1 од Закoнот за медиуми) – 14.02.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Штипски глас  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility