2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Редовен административен надзор Шења (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Шења (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018

Контролен административен надзор  Шења – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 11.05.2018

Редовен административен надзор Шења (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2018

  • Решение за мерка опомена Шења – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 02.03.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Шења (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Шења  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility