Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – Годишен извештај за 2017г.

Скопје, 15.01.2018г. – Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за 2017, можат да се преземат на следниот линкAccessibility

Accessibility