Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e TV stacioneve – Raporti vjetor për vitin 2017

Shkup, 15.01.2018. – Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e TV stacioneve për tremujorin e katërt të vitit 2017, mund të merren në këtë linkAccessibility

Accessibility