Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците – прв квартал од 2018г.

Скопје, 16.04.2018– Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за првиот квартал од 2018 година можат да се погледнат на следниот  линк.Accessibility

Accessibility