Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive – tremujori i parë i vitit 2018

Shkup, 16.04.2018 – Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive gjatë tremujorit të parë të vitit 2018 mund të merren në këtë linkAccessibility

Accessibility