Редовен програмски надзор врз кабелските оператори ИП СИСТЕМС и ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП

Скопје, 24.04.2018г. – Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори ИП СИСТЕМС и ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП за законските одредби кои се однесуваат на обврските за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата и за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ. Со надзорите е констатирано дека кабелските оператори постапиле согласно одредбите од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

ИП СИСТЕМС – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.04.2018

ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.04.2018Accessibility

Accessibility