Извршен административен надзор врз МХ-РАДИО

Скопје, 25.06.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, врз МХ – РАДИО од Охрид, Агенцијата изврши вонреден административен надзор.

Надзорот покажа дека истиот радиодифузер ги исполнуваат минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник.

Извештајот е достапн на следниот линк:

МХ-РАДИОAccessibility

Accessibility