Agjencia realizoi mbikëqyrje administrative ndaj MX-RADIO

Shkup, 25.06.2018. –  Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj MX –RADIO nga Ohri, në lidhje me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.

Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzeri në fjalë i plotëson kushtet minimale kadrovike të përcaktuara me këtë Rregullore.

Raporti mund të merret në këtë link:

МХ-RADIOAccessibility

Accessibility