Административен надзор врз издавачите на печатени медиуми Јени Балкан, Заман и Визиони М

Скопје, 29.06.2018г. – Редовен административен надзор за обврската за објавување податоци за седиште, уредништво, податоци за печатницата, датум на печатење и број на печатени примероци е извршен врз издавачите на печатени медиуми Јени Балкан ДООЕЛ Скопје (весниците „Јени Балкан Хафталк Билтен“ и „Јени Балкан“); Заман ДООЕЛ Скопје (весниците „Заман“ и „Заман шќип“) и Визиони М Скопје (магазинот „Шења“).

Оваа обврска делумно е исполнета кај два печатени медиуми –  неделните весници „Јени Балкан Хафталк Билтен“ и „Заман“ кај кои не се објавени податоци за бројот на печатени примероци.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018

Јени Балкан –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018

Заман –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018Accessibility

Accessibility