Мерки-опомена за ТВ Свет, ТВ Кочани ЛД и ТВ Здравкин

Скопје, 09.08.2018г. – По извршен административен надзор врз ТВ Свет, ТВ Кочани ЛД и ТВ Здравкин и констатирано непочитување на обврската за објава на информации коишто треба да се направат достапни за корисниците, на овие радиодифузери им е изречена мерка-опомена.

Радиодифузерите имаат рок од 30 дена да го усогласат работењето согласно одредбите од Законот за медиуми.

Решенијата за изречените мерки се достапни на линковите: 

ТВ Свет (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2018

ТВ Кочани ЛД (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2018

ТВ Здравкин (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2018Accessibility

Accessibility