Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците – трет квартал од 2018г

Скопје, 15.10.2018– Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за третиот квартал од 2018 година можат да се погледнат на следниот линк.Accessibility

Accessibility