Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e TV stacioneve – tremujori i tretë 2018

Shkup, 15.10.2018 – Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e TV stacioneve, për tremujorin e tretë 2018, mund të merren në këtë link.Accessibility

Accessibility