Редовен програмски и административен надзор врз ТВ Алсат М, ТВ Алфа, ТВ Канал 5 ТВ Сител и ТВ Телма

Скопје, 29.10.2018г. – Врз националните телевизии ТВ Алфа, ТВ Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ Сител и ТВ Телма, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските одредби коишто се однесуваат на заштита на малолетните лица од програми што би можеле да наштетат на нивниот физички, психички или морален развој, на правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност, телефонско гласање и емитување игри на среќа.

Врз истите медиуми, спроведен е и редовен административен надзор за обврските за објава на импресум, информации коишто треба да ги направат достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер.

Надзорите покажаа дека радиодифузерите постапиле согласно законските одредби на ЗМ и ЗААВМУ.

Извештаите може да се преземат на линковите:

ТВ Алфа – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Алфа – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Алсат-М – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Алсат-М – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Канал 5 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Канал 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Сител – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Сител – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Телма – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Телма – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 29.10.2018Accessibility

Accessibility