Изречени мерки-опомена на Радио Роса – АБ и Радио ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО

Скопје, 02.11.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на Радио Роса – АБ и Радио ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО и констатирано непочитување на обврската за објава на програмата информации коишто треба да им се направат достапни на корисниците, Агенцијата им изрече мерки – опомена.

На двата радиодифузери им е дадено временски рок од 30 дена, да го усогласат своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Изречената мерка може да се преземе на следниот линк:

 Радио Роса – АБ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 02.11.2018

Радио ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 02.11.2018Accessibility

Accessibility