Shqiptohen masat e vërejtjes ndaj Radio Rosa – AB dhe Radio Ef-EM 90.3 – SPORTSKO RADIO

Shkup, 02.11.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregult administrative të programit të Radio Rosa – AB dhe Radio EF-EM 90.3 – SPORTSKO RADIO si dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimit për publikimin e informatave që duhen të jenë në dispozicion të shfrytëzuesve, Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes.

Këtyre radiodifuzerëve u është dhënë afat kohor prej 30 ditëve që të përshtasë punën e vet sipas dispozitave të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link:

Radio Rosa – AB – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 02.11.2018

EF-EM 90.3 – SPORTSKO RADIO – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 02.11.2018Accessibility

Accessibility