Редовен програмски надзор врз 1 ТВ

Скопје, 23.11.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз 1 ТВ, за повеќе одредби од ЗААВМУ.

 

Надзорот покажа прекршување на забраната за пласирање производи во засебни аудиовизуелни целини со информативна функција и јасно означување на програмата со пласирани производи во засебни аудиовизуелни целини со забавна функција, прекршување на правилата за заштита на малолетната публика, и на обврските при обезбедување квизови и други облици за наградно учество. Прекршување е констатирано и на правилата за прикриено рекламирање, условите за рекламирање и телешопинг, како и на правилата за рекламирање на поделен екран.

Изештаите се достапни на следните линкови:

1 ТВ (член 55 став 1 и став 5 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

1 ТВ (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

1 ТВ (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

1 ТВ (член 98 од ЗААВМУ) – 23.11.2018 

1 ТВ (член 52 од ЗААВМУ – 23.11.2018Accessibility

Accessibility