Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj 1TV

Shkup, 23.11.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audivizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj 1TV, lidhur me disa dispozita të LSHMAA.

Mbikëqyrja konstatoi shkelje të ndalesës për plasimin e prodhimeve me tërësi të vecanta audiovizuele me funksion informativ dhe shënim të qartë të programit me prodhime të plasuara në tërësi të vecanta audiovizuele me funksion argëtues, shkelje të rregullave për mbrojtjen e publikut të miturdhe të obligimeve gjatë sigurimeve të kuizeve dhe formave tjera të pjesmarrjes së shpërblyer. Shkelje është konstatuar edhe te rregullat për reklamim të fshehur, kushtet për reklamim dhe teleshoping, si dhe të rregullave për reklamim në ekran të ndarë.

Raportet mund të merren në këto linke:

1 ТV (neni 55 paragrafi 1 dhe paragrafi 5 nga LSHMAA) – 23.11.2018

1 ТV (neni 50 paragrafi 3 nga LSHMAA) – 23.11.2018

1 ТV (neni 53 paragrafi 2 nga LSHMAA) – 23.11.2018

1 ТV (neni 98 nga LSHMAA) – 23.11.2018 

1 ТV (neni 52 nga LSHMAA) – 23.11.2018Accessibility

Accessibility