Изречени мерки – опомена на 1ТВ

Скопје, 06.12.2018г. – Редовниот програмски надзор врз програмата на 1 ТВ, покажа непочитување на забраната за пласирање производи во засебни аудиовизуелни целини со информативна функција и јасно означување на програмата со пласирани производи во засебни аудиовизуелни целини со забавна функција, како и непочитување на условите за рекламирање и телешопинг.

За сторените прекршувања на 1 ТВ и се изречени мерки – опомена, и е даден временски рок од 15, односно 30 дена за усогласување со ЗААВМУ.

Изречените мерки се достапни на линкот:

1 ТВ – (член 55 ставови 1 и 5 од ЗААВМУ) – 06.12.2018

1 ТВ – (член 98 од ЗААВМУ) – 06.12.2018Accessibility

Accessibility